Bullee Breedenbroek

Bomen rooien

Bomen rooien

Bullée Breedenbroek rooit en verwijderd alle soorten bomen zoals laanbomen , solitair staande bomen, productiebossen en alle overige voorkomende beplantingen en begroeiing.

Tevens rooien wij heel veel bomen die slecht bereikbaar zijn met machines. Deze moeilijk weg te halen bomen zijn onze specialiteit en dus dagelijks werk voor ons.

Wij verzorgen het verwijderen van deze bomen vaak met een telescoopkraan of eigen hoogwerker met een klimmer of geheel handmatig. Deze boomverzorgers en boomklimmers zijn TREE-WORK gecertificeerd en beschikken dus over een goede opleiding .

Met rooi en snoeiwerkzaamheden waar veel flora en fauna aanwezig is hebben wij veel ervaring . Kennisdelingen met ecologen, quik -scan , gediplomeerd personeel wat flora en fauna betreft en goed communiceren zijn van groot belang om ecologisch verantwoord de werkzaamheden te verrichten.

Vele projecten van klein tot groot, van makkelijk tot heel moeilijk zijn door de mensen van Bullée Breedenbroek v.o.f. naar goede tevredenheid gerealiseerd.

Bomen verwijderen is specialistenwerk !

bomen rooien zagen