Bullee Breedenbroek

Dunning gemeente Oude IJsselstreek

In het buitengebied van Silvolde, Sinderen, Westendorp, Heelweg en Varsseveld wordt het komende jaar gedund.

Het gaat om een fors aantal bomen verdeeld over zo een 30 straten. Bij enkele straten gaat het om eindkap. De dunning zal gefaseerd plaatsvinden. Een deel van half februari tot half maart en een deel in het najaar van 2016.

 

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor deze onderhoudswekzaamheden in onder andere de media. Dunning van lanen is nodig om de laanstructuren op lange termijn te behouden. Laanbomen worden als jonge bomen in een dichte rij geplant. Na een groei van 30 tot 60 jaar gaan de kronen van deze bomen elkaar raken (afhankelijk van de soort) Laten we de bomen doorgroeien dan krijgt een deel van deze kronen onvoldoende licht en sterft af.
Door nu te dunnen voorkomen we dat over 15-20 jaar alle bomen in de laan moeten kappen. Bovendien speelt het veiligheidsaspect een belangrijke rol. De bomen staan langs openbare wegen en dat levert, als er nu niet wordt ingegrepen, gevaarlijke situaties op door bijvoorbeeld beschadigingen aan het wegdek.

 

Dunningen zijn de afgelopen jaren regelmatig uitgevoerd in de gemeente Oude IJsselstreek. Dit gebeurt op basis van het vastgestelde bomenbeheersplan uit 2008. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren door de gemeente zo een 100 laanbomen aangeplant. Omdat dunnen een zogenaamde beheersmaatregel is, waardoor de overgebleven bomen zich beter kunnen ontwikkelen, is geen kapvergunning of een kapmelding nodig.

 

Op 22 februari wordt gestart met de Kattenbrink. Het gaat hier om eindkap. Van eind februari tot 15 maart vindt de 1e fase van de dunning plaats. Wij voeren dan zaagwerkzaamheden uit in enkele straten in het buitengebied van Heelweg en Varsseveld. Wij houden ons aan de Flora-en Faunawet en dat betekent dat na 15 maart niet meer gedund wordt in verband met het broedseizoen. In het najaar wordt de dunning uitgevoerd in overige straten in het buitenegebied van Varsseveld en in het buitengebied van Westendorp, Sinderen en Silvolde.

 

Wij zagen de gemerkte bomen uit de laan. Een kraan sorteert de takken en het stamhout. Het stamhout wordt afgevoerd en de takken zullen ter plekke worden versnipperd en afgevoerd.

U kunt tijdens de werkzaamheden enige overlast ondervinden. Maar dit proberen we natuurlijk zo beperkt mogelijk te houden. Het is echter wel nodig om tijdens de zaagwerkzaamheden een straat volledig af te sluiten. Deze afsluiting wordt zo kort mogelijk gehouden en er worden geen omleidingsroutes ingesteld. De woningen zullen via 1 kant altijd te bereiken zijn.

Soms zult u even moeten wachten en aanwijzingen opvolgen, hiervoor vragen wij uw begrip!