Bullee Breedenbroek

Het begin

Bullée Breedenbroek is ingeschreven op 25 september 1997 in de handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de naam Loonwerk-en Fouragebedrijf M. Bullée. 
De startdatum van Loonwerk-en Fouragebedrijf M. Bullée was 18 augustus 1997.
Toch duurde het tot 1 januari 1998 voordat het bedrijf van start ging.

Het bedrijf bestond toen enkel uit Martijn Bullée, die een minikraan had aangeschaft en een vrachtauto voor het vervoer van de minikraan.

In het begin bestond het werk voornamelijk uit het graven van sleuven voor kabels en leidingen, persen van hooi en stro, fouragehandel, ploegen, e.d.
Al snel kwam er particulier werk bij.

De werkzaamheden varieerden van het spitten van tuinen tot het uitgraven voor straatwerk.
Ook levering van zand en grind kwam toen aan bod.

Hiervoor werd in mei 1998 een tractor met kipkar aangeschaft.

Tevens wisten diverse aannemers de weg te vinden naar Loonwerk-en Fouragebedrijf M. Bullée voor grondwerk van diverse uitbouwen.