Bullee Breedenbroek

Ondergrondversteviger

Omschrijving:
Ondergrondversteviging TM is een cementgebonden product dat speciaal is ontwikkeld ten behoeve van het verstevigen van de ondergrond bij het aanbrengen van (sier-)bestrating. Door de uitgekiende samenstelling en eigenschappen van Ondergrondversteviging TM hoeft beduidend minder opvulzand te worden toegepast. Doordat Ondergrondversteviging TM na het verwerken uithardt, zal mede door het verdelen van eventuele belasting over een groter oppervlak, verzakking van het straatwerk sterk worden verminderd. Ook krijgt onkruid geen kans meer om vanuit de ondergrond door de verharde laag heen te groeien.

Toepassing:
Ondergrondversteviging TM wordt toegepast voor het verstevigen van de ondergrond bij de aanleg van:
* (sier-) bestrating
* Terrassen
* Trottoirs
* Fietspaden
* Opritten

Ondergrondversteviging TM is toepasbaar bij het aanleggen van tegels, betonnen straatstenen, gebakken straatstenen, natuursteen, cobblestones etc.

Werkwijze:
De ondergrond egaliseren en goed verdichten. Vervolgens afhankelijk van de uiteindelijke belasting van het straatwerk, Ondergrondversteviging TM aanbrengen. Bij geringe belasting, zoals bijvoorbeeld een voetpad, een laag ondergrondversteviging TM toevoegen van circa 1cm. Naar gelang de belasting van de toepassing van het straatwerk toeneemt dient er verhoudingsgewijs meer Ondergrondversteveging TM toegevoegd te worden.

Bij het leggen van (sier-) bestrating een deel van de zandlaag en de Ondergrondversteviging TM door middel van harken of frezen met elkaar vermengen. Na het leggen kan het (sier-) straatwerk zoals gebruikelijk worden afgetrild en ingezand. Door het aanwezige vocht uit het opvulzand en de ondergrondse en door water afkomstig van regenbuien zal Ondergrondversteviging TM uitharden waardoor de ondergrond één geheel vormt.

Aangezien de onderlaag na het uitharden weinig of geen water doorlaat moet de bestrating zodanig worden aangelegd dat (hemel-) water gemakkelijk kan worden afgevoerd.