Bullee Breedenbroek

Algemene voorwaarden

Bullee-Breedenbroek.nl is ontwikkeld en wordt onderhouden door Bullée Breedenbroek v.o.f. Op de inhoud en het gebruik ervan zijn de voorwaarden op deze pagina van toepassing. Gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker of bezoeker van Bullee-Breedenbroek.nl in. Wij behouden het recht voor om zonder bericht de inhoud van de website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten


Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Bullee-Breedenbroek.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Bullée Breedenbroek v.o.f. en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bullée Breedenbroek v.o.f.

Betrouwbaarheid en verantwoording


Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Bullée Breedenbroek is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze website zijn voorbehouden; Bullée Breedenbroek v.o.f. aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.
Bullée Breedenbroek v.o.f. behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Bullée Breedenbroek v.o.f. niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.